Obchodní řád

1. Ceník dopravy a volně ložených materiálů

- Man: 25 Kč/km (tam i zpět) uveze max. 15m3 / 6tun + nakládka 200 Kč
- Tatra souprava: 42 Kč/km (tam i zpět) uveze max. 30m3 / 12tun + nakládka 400 Kč
- Scania souprava: 45 Kč/km (tam i zpět) uveze max. 60m3 / 24tun + nakládka 600 Kč

2. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností: BeGARDEN - Radek Bednář, Krmelín 739 24, Paskovská 191, IČ 72010959 dále jen „prodávající“ a kupujícími na straně druhé. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.


3. Objednávání

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky tj.:

- obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě změny objednávky, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím.

5. Dodací podmínky

Dopravu námn zajišťují nasmlouvaní dopravci. Dopravce si vyhrazuje právo, započítat cestu z depa do skladu volně ložených materiálu.

6. Platební podmínky

a) hotově při osobním odběru